TCHA100
Login | สมัครสมาชิก | How To
EVENT TRIP
มวกเหล็ก@สระบุรี
Event : 20/08/2560
Location : สระบุรี


หากใครถามถึงอุโมงค์ต้นไม้สวยๆในประเทศไทย ที่อยู่ใกล้กรุงเทพ คงไม่พลาดที่จะนึกถึงอุโมงค์ต้นไม้ขึ้นชื่อแห่งอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ไม่ว่าจะไปฤดูไหนก็ยังเขียวสด สวยเสมอ  ซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมีความท้าทายเนื่องจากตลอดเส้นทาง มีเนินเขาซึมๆให้เหล่าบรรดานักปั่นได้พิสูจน์กำลังขาของตัวเองอยู่เรื่อยๆ แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามของเส้นทาง ก็ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินจนลืมความเหนื่อยล้าไปได้      ส่วนไฮไลต์อื่นๆที่ขึ้นชื่ออย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่สวยงาม  ร่มรื่นมีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา   ให้นักปั่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างชุ่มปอด    สถานที่น่าเที่ยวน่าปั่นแบบนี้ จึงทำให้สนามมวกเหล็กเป็นสนามที่ห้ามพลาดของเหล่านักปั่น

ภาพบรรยาการ

 

เส้นทาง

 

รางวัล

 

เพื่อนร่วมทริป จำนวน 108 คน

NO ID ชื่อ - นามสกุล
1 TCHA0027 นายพัฒน์พงษ์ ทับสายทอง
2 TCHA0028 เศกสรรค์ ชูทับทิม
3 TCHA0031 สิทธิภูมิ พรหมภู่
4 TCHA0046 yosaporn saelee
5 TCHA0087 พิชชาภา ชาววิวัฒน์ ชาววิวัฒน์
6 TCHA0091 บุรินทร์ เข็มทอง
7 TCHA0101 สาธิต คงสร้อยศิริ
8 TCHA0113 สกล โชควาณิชย์พงษ์
9 TCHA0164 สุรินทร์ เชาวลิต
10 TCHA0172 สิทธิ แสงขำ
11 TCHA0186 ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิเตโชดม
12 TCHA0202 panuwat khamchaung
13 TCHA0218 สุทัศน์ ทองสว่าง
14 TCHA0219 Vachiraphong Aunnualburaphong
15 TCHA0223 วิษณุ บุญวัฒนเมธา
16 TCHA0236 วัชรชัย อาษากิจ
17 TCHA0237 kidsana buangpetch
18 TCHA0240 สราวุฒิ เกตโกมล
19 TCHA0252 ไตรรงค์ ก๊วยประเสริฐ
20 TCHA0276 ประสิทธิ์ กระจ่างพันธ์
21 TCHA0299 สมพงษ์ กันตวัฒน์สกุล
22 TCHA0317 พูนลาภ กันเขตร
23 TCHA0337 วีรศักดิ์ สกุลเพชร
24 TCHA0353 Yuttana Sroisri
25 TCHA0354 กมลฑิตย์ ธาราภูมิ
26 TCHA0359 อนุดิษฐ์ โสรัจจตานนท์
27 TCHA0361 กฤษฏา คนเจริญ
28 TCHA0371 น.ส.ณัฐชยา ศรีสนั่น
29 TCHA0430 นาย สุโชค ขนอนเวช
30 TCHA0435 กรกฏ เมฆสุวรรณ
31 TCHA0441 ภูมิชัย อนุวรรณ
32 TCHA0489 นที สุนทรเสถียรกุล
33 TCHA0492 Narinthon Eiamsoongnoen
34 TCHA0493 Sivakorn Ananphumtripob
35 TCHA0497 อธิวัฒน์ นิธิรัตนพันธ์
36 TCHA0498 ทิศารัศม์ นิติรัตนพันธ์
37 TCHA0516 น้ำอ้อย เผ่าเผด็จการ
38 TCHA0551 รุ่งทิพย์ ตั้งปริมณฑล
39 TCHA0552 นาย โศภณ เมธีวรกิจ
40 TCHA0556 สันติชัย สามสี
41 TCHA0556 สันติชัย สามสี
42 TCHA0568 พีรพงศ์ เนื่องอุดม
43 TCHA0573 ปกรณ์ หอมหวล
44 TCHA0574 preecha khieochaumngam
45 TCHA0579 atip udomphon
46 TCHA0583 อภิสิทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์
47 TCHA0585 ทวีศักดิ์ พึงลำภู
48 TCHA0620 ปรีชา พงศาสนองกุล
49 TCHA0636 กรรณารัตน์ เริงมงคล
50 TCHA0638 เฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ
51 TCHA0639 บรมเดช ดิถีเพ็ง
52 TCHA0643 thanapon klungthanachinda
53 TCHA0657 รณชิต ใจทาน
54 TCHA0658 ณัฐวุฒิ ตรงกมลธรรม
55 TCHA0661 นายไพสิฐ จำรัสฉาย
56 TCHA0663 มัทรี กิตติกุลแสง
57 TCHA0668 เจตนิพิฐ เกียรติกุลกำจร
58 TCHA0687 Theeranan Ratt
59 TCHA0743 Naphat Thanasiriaphitcha
60 TCHA0748 ไกรวุฒิ ธีระอำนวยกุล
61 TCHA0754 ชัยยุทธ ตันประทุมวงษ์
62 TCHA0776 Prapitpan Techawanitchai
63 TCHA0793 เกริกไกร ขวัญแก้ว
64 TCHA0794 วรรกมล ลีวาณิชย์
65 TCHA0799 นาย เพลิน ขันตี
66 TCHA0804 น.ส.ณัทญาณ์ โกศลพงศ์พิสิฐ
67 TCHA0805 นาย สุชาติ แซ่ตั้ง
68 TCHA0816 Vichainpong Hoensawath
69 TCHA0825 สมคิด ว่องไวไพศาล
70 TCHA0837 saravut pramual
71 TCHA0861 นายวิศิษฐ์ วิวัฒนาสิทธิพงศ์
72 TCHA0864 Witthaya Thaochan
73 TCHA0864 Witthaya Thaochan
74 TCHA0866 Ponkrit Krutkeaw
75 TCHA0867 น.ส.พัชมน สุขภาพ
76 TCHA0872 KORNNISA CHAWEETHAMMAWAT
77 TCHA0876 Karan Poolsawad
78 TCHA0879 วรางคณา ชมชื่น ชมชื่น
79 TCHA0911 อัญญรัตน์ ตั้งพจน์ทวีสุข
80 TCHA0916 somphon eiamsoongnoen
81 TCHA0917 สมศักดิ์ จันทร์วิชิตเวช
82 TCHA0918 อสิคม ชินะโปดก
83 TCHA0920 SAKDA TONGROD
84 TCHA0921 PONDSATON AIAMSOONGNOEN
85 TCHA0924 นาถพร ศรีไตรรัตน์
86 TCHA0927 ทศพร ศิริโภคกุล
87 TCHA0932 นาย ศิริเชาว์ คำคล้อย
88 TCHA0932 นาย ศิริเชาว์ คำคล้อย
89 TCHA0934 ไพศาล ทีปพงศ์
90 TCHA0936 satien thongsanga
91 TCHA0938 นภัทร์ เปรี่ยมสุข
92 TCHA0939 ภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา
93 TCHA0941 Kannikar Phonphat
94 TCHA0943 Chaiwat Sirisanggas
95 TCHA0944 โชคชัย ศิริโภคกุล
96 TCHA0946 ปณต เทียนประภาสิทธิ์
97 TCHA0947 น.ส. ธนวรรณ รามางกูร
98 TCHA0953 สกล กงแก้ว
99 TCHA0956 songyot lungkarpin
100 TCHA0957 wunvipa suksawat
101 TCHA0959 Pasakorn Torpradit
102 TCHA0966 ชัยรัตน์ พิมพ์ทิมานนท์
103 TCHA0968 Sakulrat Thammathiwat
104 TCHA0980 ธนาวุฒิ เอาผล
105 TCHA0995 ศิริรักษ์ พรเจริญฤทธิ์
106 TCHA0996 วัฒนา สถาปนศิริ
107 TCHA0997 สุทธิ รุ่งศรีรัตนวงศ์
108 TCHA0998 อังสนา ธรรมเวช
About Us

- นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- คำถามบ่อยๆ
- ติดต่อเรา
Follow Us