TCHA100
Login | สมัครสมาชิก | How To
EVENT TRIP
บางพระ@ชลบุรี
Event : 28/05/2560
Location : ชลบุรี


สนามที่สองนั้น เราจะพาไปคลายร้อนกันที่จังหวัดชลบุรี    และเส้นทางสายโรแมนติกอย่างอ่างเก็บน้ำบางพระ ที่เป็นสถานที่ปั่นจักรยานยอดนิยมอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว   นอกจากเส้นทางที่เต็มไปด้วยต้นไม้เย็นสบายร่มรื่นเเล้ว  อีกเส้นทางที่เป็นไฮไลต์ของจังหวัดชลบุรีที่นักปั่นพลาดไม่ได้เลย คือ วัดเขาตะแบก  ที่นักปั่นจะต้องวัดใจตัวเองไต่เขาระดับหนึ่ง เพื่อนำตัวเองขึ้นไปจุดที่สูง และสวยที่สุด ที่จะมองเห็นวิวของเมืองได้แบบ พานอราม่า  ซึ่งอาหารตาครั้งนี้ คงทำให้ใครหลายคนคลายความเหนื่อยล้าจากการขึ้นเขาได้ดีเลยทีเดียว   วันเดียว ปั่น เที่ยวอลังการแบบนี้  สนามบางพระจึงเป็นสนามที่นักปั่น สายเขา สายเข็นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

ภาพบรรยาการ

เส้นทาง

 

รางวัล

 

เพื่อนร่วมทริป จำนวน 277 คน

NO ID ชื่อ - นามสกุล
1 TCHA0015 สุทธิเดช มหาสุวรรณพลี
2 TCHA0016 เอื้อมพร ทิพย์คูนอก
3 TCHA0027 นายพัฒน์พงษ์ ทับสายทอง
4 TCHA0028 เศกสรรค์ ชูทับทิม
5 TCHA0031 สิทธิภูมิ พรหมภู่
6 TCHA0032 Kittimate Pongpamorn
7 TCHA0042 เอกดนัย ดุรงค์วิชัยโชค
8 TCHA0046 yosaporn saelee
9 TCHA0049 ณัฐพล จิระประภา
10 TCHA0087 พิชชาภา ชาววิวัฒน์ ชาววิวัฒน์
11 TCHA0091 บุรินทร์ เข็มทอง
12 TCHA0101 สาธิต คงสร้อยศิริ
13 TCHA0123 tulmetee akkarajirakarn akkarajirakarn
14 TCHA0126 Thanakrit kamhomerune
15 TCHA0164 สุรินทร์ เชาวลิต
16 TCHA0166 เจษฎา นิ่มศิริ
17 TCHA0172 สิทธิ แสงขำ
18 TCHA0178 พงศกร มีใจ
19 TCHA0180 ประทีป ประเสริฐศักดิ์
20 TCHA0183 ประวิตร แก้วประเสริฐ
21 TCHA0186 ชยพัทธ์ ศรีสวัสดิเตโชดม
22 TCHA0190 นายรังสรรค์ ศุกระกาญจนะ
23 TCHA0202 panuwat khamchaung
24 TCHA0218 สุทัศน์ ทองสว่าง
25 TCHA0219 Vachiraphong Aunnualburaphong
26 TCHA0236 วัชรชัย อาษากิจ
27 TCHA0237 kidsana buangpetch
28 TCHA0239 กิตติคุณ เชิดพงษ์
29 TCHA0240 สราวุฒิ เกตโกมล
30 TCHA0244 พีรชัย ธนสารธำรงศักดิ์
31 TCHA0268 คมสัน ตันเจริญ
32 TCHA0276 ประสิทธิ์ กระจ่างพันธ์
33 TCHA0299 สมพงษ์ กันตวัฒน์สกุล
34 TCHA0317 พูนลาภ กันเขตร
35 TCHA0322 Watana Piraratakul Piraratakul
36 TCHA0322 Watana Piraratakul Piraratakul
37 TCHA0323 นาย วิชิตศักดิ์ แก้วสม
38 TCHA0337 วีรศักดิ์ สกุลเพชร
39 TCHA0342 ราวินทร์ ศรีคะเณย์
40 TCHA0343 สุพัตรา รุ่งแสง
41 TCHA0344 นายณรงค์ น้อยถนอม
42 TCHA0346 จิรวัฒน์ วงศ์วาสิน
43 TCHA0347 ตุลยา อธิพันธุ์อำไพ
44 TCHA0353 Yuttana Sroisri
45 TCHA0354 กมลฑิตย์ ธาราภูมิ
46 TCHA0359 อนุดิษฐ์ โสรัจจตานนท์
47 TCHA0361 กฤษฏา คนเจริญ
48 TCHA0371 น.ส.ณัฐชยา ศรีสนั่น
49 TCHA0423 เอกรินทร์ ชินสมบูรณ์
50 TCHA0426 ชลภัสสรณ์ ศิริณัฐธนกุล
51 TCHA0430 นาย สุโชค ขนอนเวช
52 TCHA0435 กรกฏ เมฆสุวรรณ
53 TCHA0441 ภูมิชัย อนุวรรณ
54 TCHA0442 วรรณา อนุวรรรณ
55 TCHA0469 เทอดศักดิ์ ศรธนะรัตน์
56 TCHA0489 นที สุนทรเสถียรกุล
57 TCHA0491 สมศักดิ์ อังศกุลชัย
58 TCHA0493 Sivakorn Ananphumtripob
59 TCHA0494 โสภณ เล็งวิลาส
60 TCHA0513 สมบูรณ์ พลบุญ
61 TCHA0514 ภูริณัฐ พัฒนภิรัต
62 TCHA0515 นิรุต วงษ์กิ่งศรี
63 TCHA0516 น้ำอ้อย เผ่าเผด็จการ
64 TCHA0517 Thanongdach Kankaew
65 TCHA0520 ปฐมพงศ์ วิศาลกิจ
66 TCHA0521 ขนิษฐา พลเดช
67 TCHA0524 นิพนธ์ แก้วจันทร์หล้า
68 TCHA0527 ธวัชชัย บุญตา
69 TCHA0528 สิทธิชัย จันทรวงศ์ไพศาล
70 TCHA0531 ศรายุทธ บุญญาภิสมภาร
71 TCHA0532 สมพงษ์ การุณย์ลัญจกร
72 TCHA0536 จักรพงษ์ เชาว์วงศ์วิวัฒน์
73 TCHA0540 Kraisorn Sermsri
74 TCHA0542 Kirati Supunniam
75 TCHA0546 Komvich Tangshewinsirikul
76 TCHA0551 รุ่งทิพย์ ตั้งปริมณฑล
77 TCHA0552 นาย โศภณ เมธีวรกิจ
78 TCHA0556 สันติชัย สามสี
79 TCHA0557 สุวัชชัย ชินศักดิ์ชัย
80 TCHA0559 สุรชัย คงตุก
81 TCHA0560 น.ส.ไอลัดดา บำเรอวงษ์
82 TCHA0563 วาทิตย์ กำจัด
83 TCHA0566 ธนิต ศรีจันทร์
84 TCHA0568 พีรพงศ์ เนื่องอุดม
85 TCHA0573 ปกรณ์ หอมหวล
86 TCHA0574 preecha khieochaumngam
87 TCHA0575 เสรีภาพ ชัยธีระยานนท์
88 TCHA0577 พิชิต นนทะบรรหาญ
89 TCHA0578 ปภาวดี สุภาวัฒนพันธ์
90 TCHA0579 atip udomphon
91 TCHA0579 atip udomphon
92 TCHA0580 สุวิทย์ สุภา
93 TCHA0581 กรกฎ ธาดาบดินทร์
94 TCHA0583 อภิสิทธิ์ ศักดิ์สมบูรณ์
95 TCHA0584 จรินทร์ อิ่มพลี
96 TCHA0585 ทวีศักดิ์ พึงลำภู
97 TCHA0586 นางสาวชนิดา เนาว์อุดม
98 TCHA0587 เอกธนัช สังฆนาค
99 TCHA0596 อิ่มทิพ นาคน้อย
100 TCHA0598 บุญกนก นิคมอนันตชัย
101 TCHA0599 Ruangwit Choomchuen
102 TCHA0600 อุดมศักดิ์ เรืองศรี
103 TCHA0601 ครองพนธ์ คราประยูร
104 TCHA0602 ลือชัย คชสาร
105 TCHA0603 Apisit Noicham
106 TCHA0604 Panich Kwammana
107 TCHA0605 Pornthep Manusweewanich
108 TCHA0607 อัครชัย ศรีโพนทอง
109 TCHA0609 Sakchai Tuksathit
110 TCHA0610 นายพงษ์บุญ ลือกิตินันท์
111 TCHA0611 นายคณิส สุจินัย
112 TCHA0612 Jutamanee Proyanonta
113 TCHA0613 พิมพ์ลภัส อัครเตชะโภคิน
114 TCHA0614 สยาม โกสิยวัฒน์
115 TCHA0622 รณชัย ชาติพจน์
116 TCHA0623 สัมฤทธิ์ ธิติสุทธิกุล
117 TCHA0624 มานะ งามเกียรติทรัพย์
118 TCHA0625 ก่อเกียรติ วรรัตน์
119 TCHA0626 ปรัชญา เดชชีวะ
120 TCHA0627 ชาญณรงค์ เหลืองอ่อน
121 TCHA0628 อนันต์ เหลืองอ่อน
122 TCHA0629 สนธญา เปียสวน
123 TCHA0630 เจษฎาพัชญ์ หัสทารินทร์
124 TCHA0631 วีรวิชญ์ สุวนันธนะชัยกุล
125 TCHA0632 โชคชัย วิจิตรบรรจง
126 TCHA0633 กุลเชษฐ์ ศิริมานะพงษ์
127 TCHA0634 วุฒิชัย อิ่มอ่อง
128 TCHA0636 กรรณารัตน์ เริงมงคล
129 TCHA0638 เฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ
130 TCHA0639 บรมเดช ดิถีเพ็ง
131 TCHA0643 thanapon klungthanachinda
132 TCHA0644 จักกฤษณ์ ผ่องสกุล
133 TCHA0645 นราธิป วงศ์ทวีทอง
134 TCHA0647 นิธิศ แสนบัณฑิต
135 TCHA0649 สราวุธ ราษีสิทธิ์
136 TCHA0653 สาคร บุญเติม
137 TCHA0656 Mollathep Lorphanpaibul
138 TCHA0657 รณชิต ใจทาน
139 TCHA0658 ณัฐวุฒิ ตรงกมลธรรม
140 TCHA0661 นายไพสิฐ จำรัสฉาย
141 TCHA0662 Thongchai Thammachote
142 TCHA0663 มัทรี กิตติกุลแสง
143 TCHA0668 เจตนิพิฐ เกียรติกุลกำจร
144 TCHA0669 สุภัค นาคดี
145 TCHA0670 ศุภฤกษ์ จรบุรี
146 TCHA0672 ศัลย์ ลิมวรศักดิ์
147 TCHA0675 ศรภาคย์ นุกูลจิตร์กิจ
148 TCHA0676 sirapop lapvisuttisin
149 TCHA0677 ธำรงศักดิ์ เกตุจันทร์
150 TCHA0678 มานิตย์ จิรพัทธ์พงศกร
151 TCHA0680 กฤษฎา สังข์ทอง
152 TCHA0681 teerapat lekjalernsook
153 TCHA0682 pongnakorn kiatisary
154 TCHA0683 บัณฑิต วรรณถนอม
155 TCHA0684 ศรัณย์ ลิมวรศักดิ์
156 TCHA0689 ประสงค์ ชัยสารัตน์
157 TCHA0690 วราวุฒิ ลาภวิสุทธิสิน
158 TCHA0691 สุภาพร กวินจารุพงศ์
159 TCHA0694 ฉลองรัตน์ แก้วนพ
160 TCHA0695 ภิญโญ กิ่งแก้ว
161 TCHA0696 สมควร จุมพรหม
162 TCHA0697 กวิน ศรีสุวรรณ
163 TCHA0698 Adisak Rattanatharos
164 TCHA0699 chaiwat Chatramas
165 TCHA0701 Suwan Boonyaem
166 TCHA0703 อัฏฐพร เทพปรีชาสกุล
167 TCHA0704 จักรพงษ์ ลับโกษา
168 TCHA0705 napawat chatramas
169 TCHA0709 วิทยา นิลทองคำ
170 TCHA0712 Sirichai Jintaviriyasakoon
171 TCHA0713 พรชัย เสียมไหม
172 TCHA0715 นายศุภรักษ์ ขจรกสิรัตน์
173 TCHA0716 อิทธิพล โทรัตน์
174 TCHA0718 โกวิทย์ ดุลยะโสภาพรรณ
175 TCHA0720 รวิท ถีระศิลป์
176 TCHA0722 วุฒิกร แสวง
177 TCHA0724 นิวัติชัย วัฒนดิลก
178 TCHA0729 ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์
179 TCHA0729 ธนณัฏฐ์ ศรีโอษฐ์
180 TCHA0730 ธนิน บุตรศรี
181 TCHA0730 ธนิน บุตรศรี
182 TCHA0730 ธนิน บุตรศรี
183 TCHA0731 Kittiwat Kasloon
184 TCHA0732 วีรยุทธ ม่วยหนู
185 TCHA0736 อาคม ชอบทำกิจ
186 TCHA0738 จักรพล บุญขันธ์
187 TCHA0741 เถลิง วัฒนะมงคล
188 TCHA0742 ศิรภพ อำนรรฆสรเดช
189 TCHA0743 Naphat Thanasiriaphitcha
190 TCHA0744 วิฑูรย์ ใจดี
191 TCHA0745 ชลธิศ จีนกลาง
192 TCHA0748 ไกรวุฒิ ธีระอำนวยกุล
193 TCHA0749 sakkarin rinros
194 TCHA0750 ชัยวัฒน์ ใจสถาพร
195 TCHA0751 Methit Mukdasiri
196 TCHA0752 Chakramon Nitibhon
197 TCHA0754 ชัยยุทธ ตันประทุมวงษ์
198 TCHA0755 อาราฟัส อารีหทัยรัตน์
199 TCHA0757 Niruth Vilaisanagakool
200 TCHA0759 สันติชัย นิลแก้ว
201 TCHA0762 ภานุวัตน์ ใจดี
202 TCHA0763 NIPAT LUANGTRAKUL
203 TCHA0766 สาโรจน์ ประชาผดุง
204 TCHA0767 วิกรม กามินี
205 TCHA0769 chakkrit nilthongkam
206 TCHA0772 รุ่งทิวา นิรันดร์สวัสดิ์
207 TCHA0773 Piyanut Warunyuwong
208 TCHA0776 Prapitpan Techawanitchai
209 TCHA0777 Supat Jakulya
210 TCHA0778 Anuchart Vijitrchalermpong
211 TCHA0779 Pakhwan Choupolsat
212 TCHA0780 narawit jintanalert
213 TCHA0781 วีกิจ โล่ห์วัชระกุล
214 TCHA0785 เฉลิมฤทธิ์ วารสิน
215 TCHA0787 วิโรจน์ พูลคุ้ม
216 TCHA0788 Witchanont Chaimart
217 TCHA0790 อดิศร แสงทนต์
218 TCHA0791 krisd sa-ngasang
219 TCHA0792 Metee Kimtong
220 TCHA0793 เกริกไกร ขวัญแก้ว
221 TCHA0794 วรรกมล ลีวาณิชย์
222 TCHA0795 สมเกียรติ จินาเกตุ
223 TCHA0797 ประเสริฐ คำมาก
224 TCHA0799 นาย เพลิน ขันตี
225 TCHA0804 น.ส.ณัทญาณ์ โกศลพงศ์พิสิฐ
226 TCHA0805 นาย สุชาติ แซ่ตั้ง
227 TCHA0807 metha yoonan
228 TCHA0810 นาย ดุษฎี บุณยพุกกณะ
229 TCHA0811 อภินันท์ สังขธรรมวงศ์
230 TCHA0812 ประมวล ล้อเจริญ
231 TCHA0815 Kittichan Winijwong
232 TCHA0816 Vichainpong Hoensawath
233 TCHA0818 พีระพงษ์ ใจยั่งยืน
234 TCHA0819 อิทธิพร วรรณกลาง
235 TCHA0820 กิตติพงษ์ พ่วงบัลลังก์
236 TCHA0821 ธิปไตย สังข์อ่อน
237 TCHA0822 ธฤษณุ อภิปภาอุทัยภัทร
238 TCHA0823 ธนกร ตรีพลอักษร
239 TCHA0825 สมคิด ว่องไวไพศาล
240 TCHA0826 Sarayoot Ngaokoh
241 TCHA0827 Kanakorn Mahasuwan
242 TCHA0828 Viroj Hirunyaviroon
243 TCHA0831 ภวัต เสนาไชย
244 TCHA0832 นิธ นิธิพงศ์ไพบูลย์
245 TCHA0833 Sakchai พนมศักดิ์
246 TCHA0834 นายสุภาพ เกื้อชู
247 TCHA0835 Satit Kumphate
248 TCHA0836 ธนเดช วงศ์โสม
249 TCHA0837 saravut pramual
250 TCHA0839 วรันณ์ธร ศิริกระจาย
251 TCHA0840 Kulavat Sundravorakul
252 TCHA0841 นนท์ หาญสุวณิช
253 TCHA0842 Sakchai Rungrojpattanaseree
254 TCHA0843 sittinun pyayoonwongkasam
255 TCHA0844 Panisara Laosiriwijit
256 TCHA0846 เสฐียร ถอสูงเนิน
257 TCHA0847 ประยูร สรณะนิรันดร์
258 TCHA0848 มนัส นาคโต
259 TCHA0849 สมจิตร อินทร์ผ่อง
260 TCHA0850 ปัทมพงศ์ เพชราภินันท์
261 TCHA0855 บุษรินทร์ สุขศรีวรรณ
262 TCHA0856 Paisan Saengsarawad
263 TCHA0858 อำนวย ไชยวรุตม์
264 TCHA0861 นายวิศิษฐ์ วิวัฒนาสิทธิพงศ์
265 TCHA0862 Prasert Charernwong
266 TCHA0863 เชาวลิต กาซัม
267 TCHA0864 Witthaya Thaochan
268 TCHA0864 Witthaya Thaochan
269 TCHA0866 Ponkrit Krutkeaw
270 TCHA0867 น.ส.พัชมน สุขภาพ
271 TCHA0868 Sunai Krutmechai
272 TCHA0869 นายพลวิตร วสุธาร
273 TCHA0872 KORNNISA CHAWEETHAMMAWAT
274 TCHA0873 นางสาวมยุรี อินทรวิเชียร
275 TCHA0874 นายศิริพงษ์ แสงอุทัย
276 TCHA0875 mongkol Rungsipichien
277 TCHA0876 Karan Poolsawad
About Us

- นโยบายความเป็นส่วนตัว
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- คำถามบ่อยๆ
- ติดต่อเรา
Follow Us