ปั่น…ปันน้อง ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ อาทิตย์ 19 ก.พ. 2017

ปั่น…ปันน้อง มูลนิธิโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เชิญชวนเพื่อน ๆ นักปั่น มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล เพื่อหารายได้มอบให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ (โรงเรียนสำหรับนักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและพูด) โดยร่วมกับเครือข่ายจักรยานต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “ปั่น…ปันน้อง”

Read more

เรียน องค์กรร่วมจัดกิจกรรม Car Free Day 2016 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรุณาส่งแบบตอบรับ + กำหนดการ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

เรียน องค์กรร่วมจัดกิจกรรม Car Free Day 2016 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Read more