100 TCHA ปั่นจักรยานขึ้นพิชิตยอดเขาโจด-เขาเหล็ก 4 ธันวาคม 2559

100 TCHA ในนามสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับเทศบาลเขาโจด และหน่วยงานในท้องถิ่น ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ถ้ำธารลอด โรงเรียนวัดองจุ และชุมชนชาวไทยเขากะเหรี่ยง

Read more

เปิดรับอาสา(พี่เลี้ยง)ช่วยสอนผู้ต้องขัง 20-22 ก.ย.2559

จักรยานลดการใช้พลังงานได้แล้วต่อยอดอนาคตได้ด้วย เปิดหาอาสาพี่เลี้ยงช่วยสอน ถ้าท่านมีเวลา บ้านอยู่ บางเขน เกษตร งามวงศ์วาน หรือ ใกล้ลาดยาว ขอแรงช่วยหยิบจับช่วยดำเนินการสอนร่วมกับวิทยากรนะครับ ผู้ต้องหาพิเศษ20 คนเท่านั้นช่วยมอบโอกาสให้เป็นกุศล ด้วยกัน

Read more