WORLD CAR FREE DAY
THAILAND CAR FREE DAY
FLOOR PLAN
GALLERY
CONTACT
นางฟ้า CAR FREE DAY
จำหน่ายเสื้องาน Car Free Day
สั่งซื้อเสื้อ | แจ้งชำระเงิน | รายละเอียดและวิธีการสั่งซื้อ
ชีวิตเดินทางด้วยสองขา
THE IDOL
ข่าวสารกิจกรรม CAR FREE DAY 2107
แบบเสื้อ Car Free Day 2017 ต่างจังหวัดทั่วประเทศ
คำว่าให้ ไม่มีสิ้นสุด...ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่
ร่วมสนับสนุนและจองพื้นที่ออกร้าน ณ ลานเซ็นทรัลเวิร์ล 16-19 พ.ย.2560 จองด่วน!!
สรุปรายงานการประชุม Car Free Day 2017 สัญจร ทั่วประเทศ
THAILAND CAR FREE DAY 16-19 พ.ย.2560
ตารางกิจกรรม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
11.00-12.00 น. พิธีเปิดงาน
12.00-12.30 น. บรรยาย(การขับขี่จักรยานบนท้องถนน)
15.00-15.30 น. บรรยายบนเวที
18.00-18.30 น. บรรยายบนเวที
20.00-22.00 น. Night Trip ร่วมรณรง
ตารางกิจกรรม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
12.00-12.30 น. บรรยายบนเวที
15.00-15.30 น. บรรยายบนเวที
18.00-18.30 น. บรรยายบนเวที
20.00-22.00 น. Night Trip ร่วมรณรง
ตารางกิจกรรม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
12.00-12.30 น. บรรยายบนเวที
15.00-15.30 น. บรรยายบนเวที
18.00-18.30 น. บรรยายบนเวที
20.00-22.00 น. Night Trip ร่วมรณรง
ตารางกิจกรรม วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
08.00-10.00 น. ตั้งขบวนปั่นจักรยานมุ่งสู่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.00-12.30 น. บรรยายบนเวที
15.00-15.30 น. บรรยายบนเวที
18.00-18.30 น. บรรยายบนเวที
MAP Night Trip
Night Trip
MAP 19 CAR FREE DAY
MAP 19 CAR FREE DAY
ผู้สนับสนุน
- สมัครสมาชิกสมาคม
- ประวัติสมาคม
- ติดต่อสมาคม