สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งเสื้อ (โซนต่างจังหวัด)ประกาศเลื่อนกำหนดการส่งเสื้อ (โซนต่างจังหวัด)

- บุคคลทั่วไปโซนตจว.(สั่งเสื้อผ่านระบบออนไลน์)
#ส่งเริ่มทะยอยส่งเสื้อให้วันที่ 15 ก.ย. 60
เนื่องจากมีออเดอร์เสื้อมากกว่าปริมาณที่คาดการไว้ จึงใช้เวลาผลิตเพิ่มขึ้น
ทางสมาคมฯและทีมงานขออภัยในความล่าช้าครั้งนี้ ซึ่งทีมงานจะปรับปรุงข้อผิดพลาดให้ดีขึ้นคะ
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม