สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครTCHA100มวกเหล็กที่จะปั่นกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี้สำหรับผู้สมัครTCHA100มวกเหล็กที่จะปั่นกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนี้
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ นี่เลยค่ะ☺️
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1veLaP8ZvnPwCnF_Tgpu-1o-7UxEZQ5O_AEyOdcNIdeA/edit#gid=0

เส้นทางปั่น : https://ridewithgps.com/routes/22384115
สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม