สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

Car Free Day 2017เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

ขอขอบคุณชมรมจักรยานหาดใหญ่ สงขลา

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม