สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

Car Free Day 2017จังหวัดสมุทรสงคราม อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

ขอขอบคุณชมรมจักรยานจังหวัดสมุทรสงคราม

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม