สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

Car Free Day 2017จังหวัดเวียงป่าเป้า เชียงราย อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

ขอขอบคุณชมรมจักรยานเวียงป่าเป้า เชียงราย
https://www.facebook.com/wiangpapaobike/สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม