สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

Car Free Day 2017จังหวัดสุรินทร์ อาทิตย์ 24 กันยายน 2560

Car Free Day 2017จังหวัดสุรินทร์ 
อาทิตย์ 24 กันยายน 2560


เทศบาลเมืองสุรินทร์ และชมรมจักรยานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ระยะทาง 32.8กิโลเมตร

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย www.thaicycling.com 
สองขาปั่น สองล้อหมุน เกื้อหนุนกัน สร้างสรรค์สังคม