เสวนาหารือการพัฒนาทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 2 ต.ค.2559

เสวนาหารือการพัฒนาทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้ใช้ได้จริง ผู้ใช้ทางก็มา Bike2work มาเจ็ดปี ทั้งทางฝั่งสวนจิตร และรอบเกาะมีได้ใช้จริงแต่เพื่อให้ปลอดภัยและได้ใช้
2 ตุลาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์