ประชุมเชิงปฎิบัติการ ยกร่่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบการเดินทางในเมืองด้วยจักรยาน ภายในกรุงเทพมหานคร

9 ตุลาคม 2559

ประชุมเชิงปฎิบัติการ ยกร่่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบการเดินทางในเมืองด้วยจักรยาน ภายในกรุงเทพมหานคร กำลังเดินหน้าจะไม่มีความหวั่นไหวว่าจักรยานเหมาะใช้บนถนนมั้ยครับ จักรยานกับเมืองหลวงต้อง พัฒนาไปด้วยกันได้
ขอบคุณ สจส.ทีี่ให้ความสำคัญ
ตลาดหลักทรัพย์ ผู้เปิดโอกาสและเอื้อเฟื้อสถานที่ให้แกนนำทุกฝ่ายได้มาพบกัน