เปิดรับอาสา(พี่เลี้ยง)ช่วยสอนผู้ต้องขัง 20-22 ก.ย.2559

จักรยานลดการใช้พลังงานได้แล้วต่อยอดอนาคตได้ด้วย เปิดหาอาสาพี่เลี้ยงช่วยสอน

ถ้าท่านมีเวลา บ้านอยู่ บางเขน เกษตร งามวงศ์วาน หรือ ใกล้ลาดยาว

ขอแรงช่วยหยิบจับช่วยดำเนินการสอนร่วมกับวิทยากรนะครับ

ผู้ต้องหาพิเศษ20 คนเท่านั้นช่วยมอบโอกาสให้เป็นกุศล ด้วยกัน