กิจกรรม อบรมสายตรวจจักรยานรุ่น 2

วันแรกกับภาคแนะนำ กิจกรรม อบรมสายตรวจจักรยานรุ่น 2 ครูฝึกเข้มนักเรียนแข็งขัน พบกันอีก 10 สัปดาห์กับการฝึกภาคสนาม ทุกวันศุกร์

test…..