สินค้าสมาคม

null

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 3 ในนาม “สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย” เลขที่ 860-2-14222-2

หรือเงินสด ณ ที่ทำการสมาคมฯ

 โทรศัพท์  02-678-5470  โทรสาร   02- 678-8589

E-mail :  tchathaicycling@gmail.com

IN BOX Facebook : www.facebook.com/TCHAthaicycing

2100/33 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 22 แขวง ช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120